Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Η ζωή είναι ένας μεγάλος αγώνας, ένας αγώνας που κάποτε τελειώνει και το ερώτημα  είναι στο που καταλήγει.

Όλα όσα φτιάξεις εδώ κάτω στη γη θα έχουν κάποιο τίμημα; Θα έχουν κάποια ανταμοιβή; Η μήπως ατελείωτη ευχαρίστηση; Κι’ όμως τρέχουμε στο σύστημα αυτού του κόσμου και ίσως αφήνουμε ένα μεγάλο βάρος να μας καταπλακώνει μη ξέροντας που μπορούμε να το ξεφορτωθούμε.

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ όμως μας το λέει καθαρά μέσα στον λόγο του,

 

«Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει»

Ματθ. ια':28

 

Τελικά αξίζει η ζωή κοντά στον Χριστό, αρκεί μόνο να τον πιστεύεις και να τον εμπιστευθείς, αξίζει να αγωνίζεσαι γι’αυτόν.

 

«Αγωνίζου τον καλό αγώνα της πίστεως»

(Α’ Τιμ. ς12).

 

Φτιάξε από τώρα το σπίτι σου το ουράνιο, Χτίσε επάνω στον βράχο των αιώνων στην ΑΙΩΝΙΑ και άφθαρτη ζωή.

 

«Αρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας»

(Γαλ. ς10)