Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Και αναρωτιέται ο άνθρωπος μα πως είναι δυνατόν να αποκτήσει κάποιος ζωή αιώνια;  Πως είναι δυνατόν αφού ποτέ δεν το είδαμε κάπου γραμμένο η ποτέ δεν μας δίδαξαν κάτι τέτοιο; Εφυγαν άνθρωποι φιλόσοφοι, άνθρωποι πλούσιοι απ’ αυτόν τον κόσμο και ποτέ δεν ακούστηκε κάτι για αιώνια ζωή!

 

Κι’ όμως υπάρχει, και είναι γραμμένο μόνο σε ένα βιβλίο, στην Αγία Γραφή! Είναι ο λόγος του Θεού αρκεί μόνο να έχεις αυτήν την πίστη.

«Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού, διά να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού»

Α’ Επιστολή Ιωάννου ε:13

 

Έχουμε αγωνία σαν άνθρωποι επάνω σ’ αυτή τη γη, και είναι απολύτως φυσιολογικό βλέποντας να γίνονται όλα αυτά γύρο μας, τρομοκρατικά χτυπήματα, αθώοι άνθρωποι να χάνουν την ζωή τους, η οικονομία να καταρρέει. Μα τι γίνεται; Που θα καταλήξουμε; Ποιός είναι αυτός που θα μας πει την αλήθεια; Όμως την αλήθεια μας την λέει μόνο ο Ιησούς Χριστός!!!

 

«Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον»
Κατά Ιωάννη ς:47)

 

Και τώρα ο άνθρωπος καλείτε να επιλέξει ποιόν θα ακολουθήσει, το σύστημα αυτού του κόσμου ή τον Ιησού Χριστό; Βέβαια πρέπει να ξέρουμε πως ο Θεός δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται!

 

«Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού»
Α’ Επιστολή Ιωάννου 5:11

 

Ας μην αφήνουμε λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται γύρο μας να κλέβουν την χαρά μας, να κλέβουν την ειρήνη μας, να μας θλίβουν και να μας απογοητεύουν. Ας ξεκολλήσουμε την καρδιά μας απ ’αυτήν γη, εξάλλου ο λόγος του Θεού μας μιλάει ξεκάθαρα:

 

«Εργάζεσθε μη διά την τροφήν την φθειρομένην, αλλά διά την τροφήν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει· διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ ο Θεός»
Κατά Ιωάννη ε:39ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ