Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Ίσως να υπάρχουν ερωτηματικά  πώς γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένα δώδεκα στην αρχή, να μπορέσουν να διαδώσουν μια διδασκαλία που μέχρι τότε και γι’ αυτούς ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
Μια διδασκαλία που καταργεί την ανθρώπινη λογική και ταυτίζεται με λογική του Θεού.


Στην πραγματικότητα αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν να παρακολουθούν την συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού για να μπορέσουν να καταλάβουν σιγά σιγά μέσα από τον Χριστό το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Ακριβώς αυτό είναι το μυστικό, ότι ο Θεός από την απόλυτη αγάπη Του προς τον άνθρωπο δεν λυπήθηκε τον ίδιο Του τον γιο,  αλλά τον έδωσε θυσία πάνω στον σταυρό για να σωθούμε εμείς από τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, αρκεί να επικαλεστούμε τον Ιησού Χριστό.

 

Ο αγώνας των μαθητών του Χριστού να μεταδώσουν μια διδασκαλία διαφορετική από τα συνηθισμένα ήταν πολύ δύσκολος αλλά συνάμα έκρυβε και μεγάλη ευλογία.

 

Σε αυτό επάνω  στηρίχτηκαν οι μαθητές, ότι ο κύριος είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εκζητούν και  βρήκαν δύναμη να κηρύττουν το Χριστό παρόλο  τον διωγμό που είχαν.

 

Ο Πέτρος την ημέρα της πεντηκοστής κάνοντας ένα κήρυγμα μερικών λεπτών σωθήκαν και βαφτιστήκαν τρεις χιλιάδες  ψυχές.

 

 

Μετά από αυτό το κήρυγμα δημιουργούνται οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες όπου είχαν κάποια χαρακτηριστικά: Ενέμεναν στην διδαχή των αποστόλων, και στην κοινωνία μετ' αλλήλων, και στην κλάση του άρτου, και στις προσευχές.
(Πράξεις β42).

 

Μένοντας σε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά ο Θεός και προσθέτει τους σωζόμενους μες την εκκλησία, και αυξάνει το έργο Του καθημερινά.

 

Αυτό το κάνει ο Θεός και το έκανε με την πρώτη αποστολική εκκλησία.  Γι’ αυτό αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων είδε το έργο του Θεού να αυξάνεται, γιατί εκεί που ευαρεστείται ο Θεός είναι να πράττουμε το γεγραμμένο λόγο Του, που δεν είναι άλλος παρά το ευαγγέλιο.

 

"Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"
(Ρωμαίους α16)

 

Αν θέλουμε να δούμε το χέρι του Θεού το ίδιο δυνατό όπως ήταν και με τους πρώτους μαθητές Του, δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τα χνάρια αυτών των ανθρώπων για να μπορέσει το ευαγγέλιο του Χριστού να διαδοθεί όπως και τις πρώτες αποστολικές ημέρες. Αυτό το έργο ο Κύριος το ευλόγησε και το αύξησε και βλέπουμε τα αποτελέσματα τις μέρες μας, αλλά το θέμα είναι ότι το έργο του Θεού δεν έχει τελειώσει αλλά συνεχίζεται, άρα πρέπει σαν χριστιανοί  που θέλουμε να είμαστε, να μελετάμε τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να μένουμε σε  αυτόν σταθεροί,  όχι ακροατές που ξεχνάνε,  αλλά εκτελεστές  έργου.

 

Αυτός ο άνθρωπος  θα είναι μακάριος στην έμπρακτη εφαρμογή του Λόγου του Θεού

(Ιάκωβος α25) .