Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Bιβλικά Μηνύματα

Τις Θεός όμοιος σου Κύριε!

Ποιός μπορεί να μοιάσει στον έναν και μοναδικό Θεό; Ποιός μπορεί να πάρει την Θέση, του μεγαλοδύναμου, εκείνου που ενώ ήτο βασιλιάς, διότι ο Χριστός πριν έλθει στη γη «λαβών δούλου μορφήν», υπήρχε στον ουρανό «εν μορφή Θεού». Γεννήθηκε σε έναν στάβλο αλόγων. Το γεγονός αυτό ήταν αποφασισμένο «από καταβολής κόσμου» και προφητευμένο από τους προφήτες.

 

«Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, που σημαίνει «μεθ’ ημών ο Θεός»,

Ματθαίος α:23, Ησαΐαςζ:14.


Εκείνου του οποίου πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μας με την απόδειξη της θυσίας του επάνω στον σταυρό του Γολγοθά. Κι’ όμως ο άνθρωπος είναι πολύ σκληρός και δυσκολεύετε να τον δεχτεί, δυσκολεύετε να τον πιστέψει, και ψάχνει για άλλους Θεούς ίσως ανθρώπινους και βάζοντας το χρήμα για τον μεγαλύτερο Θεό!!! Όμως ο Θεός ζει και υπάρχει, και αποκαλύπτετε σε κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται,


«Όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή»

Πράξεις β:21

Σε κάθε έναν που το αναζητάει με ειλικρίνεια, τότε έρχεται ο Κύριος με μεγάλη δύναμη, σε ελευθερώνει από την σκλαβιά της αμαρτίας, σε παίρνει από το σκότος και σε φέρνει στο φώς, σε καθαρίζει και σε ετοιμάζει για κάποια άλλη κατοικία, για κάποια άλλη ζωή!!! Για την αιώνια, την άφθαρτη, την ουράνια πολιτεία!!!

 

«Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον και πας όστις ζει δεν θέλει γευθή θάνατον εις τον αιώνα»


Ευχαριστούμε τον Θεό για το κάλεσμα αυτό, για το εισιτήριο αυτό που έχουμε στα χέρια μας, και αν δεν το κρατάς και εσύ αυτό το εισιτήριο, τώρα είναι η ευκαιρία να του το ζητήσεις να στο δώσει.


"…Ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας…"

Β΄ Κορινθίους ς:2

Εγκυκλοπαίδεια

Αρειανισμός

Αιρετική χριστιανική διδασκαλία που εμφανίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Θεωρείται μία από τις 3 μεγαλύτερες χριστιανικές αιρέσεις, μαζί με τον Νεστοριανισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και υποστήριζε ότι ο Ιησούς υπήρξε ως δύο πρόσωπα, ο άνθρωπος και ο θεϊκός Γιος του Θεού, κι όχι ως ενιαίο πρόσωπο) και τον Μονοφυσιτισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. θεωρώντας ότι η θεϊκή φύση του Χριστού υπερίσχυε της ανθρώπινης).

Οι θεολογικές θέσεις του Αρειανισμού  έγιναν γνωστές το 319 μΧ από τον θεολόγο Άρειο (260 – 336 μΧ), ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο Άρειος ήταν δεινός ομιλητής, ιδιαίτερα μορφωμένος και με μεγάλη επιρροή στην τοπική εκκλησία, σαφώς επηρεασμένος όμως από την αριστοτελική φιλοσοφία και τις απόψεις  του Ωριγένη (185 – 251 μ.Χ.) που υποστήριζε ότι ο Υιός είναι κατώτερος στην εξουσία σε σχέση με τον Πατέρα,  απέρριψε την θεϊκή υπόσταση του Ιησού, τον οποίο θεωρούσε γέννημα ή κτίσμα του Θεού και άρα όχι κατ΄ ουσίαν Θεό, ο οποίος είναι μοναδικός, αγέννητος, άναρχος και αιώνιος.  Δίδασκε ακόμη ότι ο Χριστός βρέθηκε στην θέση του Υιού του Θεού, επειδή ο Θεός τον αναβάθμισε εκεί έχοντας προβλέψει ότι θα σταθεί μέχρι το τέλος τελείως δίκαιος.

Περισσότερα...