Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

H δύναμη της Αναγέννησης

Το μυστήριο που συντελείται στην ζωή κάθε ανθρώπου όταν αυτός πιστέψει στον Ιησού Χριστό και τον ομολογήσει σαν Κύριο του και Λυτρωτή του, είναι το μυστήριο της Αναγέννησης. Μία νέα γέννηση, αυτή την φορά όχι από αίμα και σάρκα αλλά μία νέα Πνευματική γέννηση η οποία αλλάζει την ζωή του ανθρώπου και οδηγεί τον αναγεννημένο πιστό να ζει ως "παιδί Θεού" με έργα αγιασμού.

Περισσότερα: Αναγέννηση