Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'


Η Πεντάτευχος είναι τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάστηκε έτσι επειδή στην αρχαιότητα τα βιβλία είχαν την μορφή κυλίνδρου, (που στα Ελληνικά αποκαλούνταν "τεύχη"), και φυλάσσονταν σε προστατευτικές θήκες.  Έτσι Πεντάτευχος σημαίνει πέντε τέτοιες κυλινδρικές θήκες. 

 

Άλλα ονόματα για την Πεντάτευχο είναι η "Τόρα¨, όρος που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι και σημαίνει "Νόμος". Για τους Εβραίους η Πεντάτευχος είναι το σημαντικότερο κομμάτι της Βίβλου. Επίσης, επειδή και τα 5 βιβλία της Πεντατεύχου γράφτηκαν από τον Μωυσή, δεν είναι λάθος αν συναντήσει κάποιος και την ονομασία "τα Βιβλία του Μωυσή", ορολογία που χρησιμοποίησε και ο Χριστός λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν όλα όσα έχουν γραφτεί στον "Νόμο του Μωϋσέως" (Λουκάς κδ27,44) 

Μία πιθανή χρονολογία συγγραφής της Πεντατεύχου θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην εποχή της Εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, οπότε γύρω στο 1450 με 1400 π.Χ.

Στην ουσία ολόκληρη η Βίβλος βασίζεται στην Πεντάτευχο, καθώς όλα τα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουν είτε έμμεσες είτε άμεσες αναφορές σε αυτήν, ενώ κι ο ίδιος ο Χριστός θεωρούσε την Πεντάτευχο αληθινή και αξιόπιστη και χρησιμοποιούσε εδάφια από τα βιβλία της (Λουκάς δ4 - Δευτερονόμιο η3). 

Τα 5 βιβλία της Πεντατεύχου, έπαιρναν τα ονόματά τους στα Εβραϊκά από τις πρώτες λέξεις του κειμένου. Έτσι έχουμε:

Γένεση - Μπερεσίθ = Εν αρχή
Έξοδος - Βε-έλλε-σεμώθ = Και ταύτα τα ονόματα
Λευιτικόν - Βα γίκρα = Και εκάλεσεν
Αριθμοί - Μπε-μιδμπάρ = Εν τη ερήμω 
Δευτερονόμιο - Ελλε χα-δεβαρίμ = Ούτοι οι λόγοι

Τα Βιβλία Της Πεντατεύχου

1. Γένεση
Περιγράφει την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δείχνει αρχικά την πορεία του ανθρώπινου είδους γενικά, και έπειτα ακολουθεί αποκλειστικά την ζωή των απογόνων του Αβραάμ.

2. Έξοδος
Δείχνει πώς ο Μωυσής απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την δουλεία της Αιγύπτου. 

3. Λευιτικόν
Δείχνει τις τελετουργίες που έπρεπε να ακολουθούν οι Λευίτες, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της ιεροσύνης εκείνη την εποχή. Είναι γεμάτο με τύπους του Χριστού και της σταυρικής Του θυσίας. 

4. Αριθμοί
Απαριθμεί τον λαό Ισραήλ, και περιγράφει τα γεγονότα που έζησαν κατά την περιπλάνησή τους στην έρημο. 

5. Δευτερονόμιον
Στην ουσία επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά τον Νόμο του Μωϋσή, απευθυνόμενο προς την νέα γενιά των Ισραηλιτών οι οποίοι είναι έτοιμοι πλέον να εισέλθουν στην Γη της Επαγγελίας.