Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Ταρτάν

Τίτλος ανώτατου Ασσύριου στρατιωτικού αξιωματούχου.

Το όνομα αυτό αναφέρεται δύο φορές στην Αγία Γραφή.

Το πρώτο στον Ησαΐα κ'1, όπου ο απεσταλμένος του Βασιλιά της Ασσυρίας Σαργών Β' μετέβει για να κυριεύσει την Άζωτο (751 π.Χ.).

 

Το δεύτερο όταν αξιωματούχος απεστάλει από τον βασιλιά της Ασσυρίας Σεναχειρίμ, 9μαζί με άλλους βαθμοφόρους και τον Ραβσάκη) προς τον βασιλιά Εζεκία, για να ζητήσουν την παράδοση της Ιερουσαλήμ το 701 π.Χ. (Βασιλέων Β' ιη'17).

Και στις δύο περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για τίτλο και όχι για όνομα.