Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Εγκυκλοπαίδεια

Μελχισεδεκ

Μελχισεδέκ

Βασιλιάς και Ιερέας της Ιερουσαλήμ, συνάντησε και ευλόγησε τον Αβραάμ όταν αυτός επέστρεφε από την νίκη επί του Χοδολλογομόρ από τον οποίον ελευθέρωσε τον Λωτ και τους Σοδωμίτες. (Γένεση ιδ:18)

Ο Παύλος θα τον αποκαλέσει "Ιερέας του Θεού του Υψίστου", "Βασιλιάς Δικαιοσύνης" και "Βασιλιάς Ειρήνης". (Εβραίους ζ:1)

Ο Δαβίδ θα προφητεύσει για τον Ιησού λέγοντας ότι:
"Ώμοσεν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθή, συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ" (Ψαλμός ρι:4)

Ομοιότητα Μελχισεδέκ - Ιησού:
(Εβραίους ζ:1-28)

  • Δεν ήταν από την Λευιτική ιεροσύνη
  • Ήταν αγενεαλόγητος καθώς δεν αναφέρεται πουθενά ούτε η γενεαλογία του ούτε ο θάνατός του. Γι'αυτό και εμφανίζεται χωρίς διάδοχο αλλά και χωρίς προκάτοχο.
  • Ήταν ανώτερος του Αβραάμ, καθώς ο Αβραάμ του έδωσε το δέκατο από τα λάφυρα

Εγκυκλοπαίδεια

Μετάφραση των Εβδομήκοντα

Το 280 π.Χ. 72 Ιουδαίοι λόγιοι της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου άρχισαν το έργο της μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης. Ολοκληρώθηκε μέσα στον 3ο αιώνα π.Χ.. κατά την βασιλεία του Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου. Η γλώσσα ήταν η κοινή Ελληνική που μιλούσαν στην Αλεξάνδρεια και αποτέλεσε την Γραφή που είχαν οι Ελληνόφωνοι Ιουδαίοι την εποχή του Ιησού. Στην Καινή Διαθήκη από τις 890 κατά λέξη παραθέσεις και αναφορές, οι 320 είναι από τους Εβδομήκοντα.