Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Μελχισεδέκ

Βασιλιάς και Ιερέας της Ιερουσαλήμ, συνάντησε και ευλόγησε τον Αβραάμ όταν αυτός επέστρεφε από την νίκη επί του Χοδολλογομόρ από τον οποίον ελευθέρωσε τον Λωτ και τους Σοδωμίτες. (Γένεση ιδ:18)

Ο Παύλος θα τον αποκαλέσει "Ιερέας του Θεού του Υψίστου", "Βασιλιάς Δικαιοσύνης" και "Βασιλιάς Ειρήνης". (Εβραίους ζ:1)

Ο Δαβίδ θα προφητεύσει για τον Ιησού λέγοντας ότι:
"Ώμοσεν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθή, συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ" (Ψαλμός ρι:4)

Ομοιότητα Μελχισεδέκ - Ιησού:
(Εβραίους ζ:1-28)

  • Δεν ήταν από την Λευιτική ιεροσύνη
  • Ήταν αγενεαλόγητος καθώς δεν αναφέρεται πουθενά ούτε η γενεαλογία του ούτε ο θάνατός του. Γι'αυτό και εμφανίζεται χωρίς διάδοχο αλλά και χωρίς προκάτοχο.
  • Ήταν ανώτερος του Αβραάμ, καθώς ο Αβραάμ του έδωσε το δέκατο από τα λάφυρα