Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

"ΣΗΚΩΘΗΤΙ - ΥΠΑΓΕ - ΚΥΡΗΞΟΝ"

 Στο βιβλίο του Ιωνά θα συναντήσουμε το ξεκάθαρο μήνυμα του Θεού προς τον προφήτη Του, τον οποίο τον καλεί να πάει και να κηρύξει επιστροφή και μετάνοια στην αμαρτωλή πόλη της Νινεύη. Θα δούμε την εύνοια του Θεού προς τον μετανοημένο άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα και το πώς ο Θεός αγωνίζεται πρώτα να συνεννοηθεί με το δικό Του εργάτη, (Ιωνάς), για να καταφέρει έπειτα να φέρει την λύτρωση και την σωτηρία στο αμαρτωλό ανθρώπινο γένος. 

ΙΩΝΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΝΑΣ - (Εβραϊκα "Γιανάχ") σημαίνει: "Περιστερά"

Παρόλο που ο συγγραφέας δεν κατονομάζεται, γενικώς πιστεύεται ότι το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιωνά, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ.

Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθί, κι έζησε την εποχή που βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ Β' (825 π.Χ. - 784 π.Χ).

Είναι το 32ο σε σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής και κατατάσεται στους "Μικρούς Προφήτες" της Παλαιάς Διαθήκης.

Στόχος του Βιβλίου:

 • Το κήρυγμα της χάρης του Θεού για τα Έθνη, με την προϋπόθεση να μετανοήσουν.
 • Το καθήκον των παιδιών του Θεού να κηρύξουν το ευαγγέλιο.
 • Η υπομονή του Θεού όχι μόνο για την Νινευή αλλά και για τον Ιωνά.
  Ο Θεός πρώτα θα διορθώσει τον εργάτη Του και μετά τους αποστατημένους εθνικούς.

Η Νινευή ήταν μία πόλη με έκταση 640 τ.χλμ. και 700 χιλιάδες κατοίκους (120 χιλιάδες παιδιά).

Εγκυρότητα του Βιβλίου

Κάποιοι αμφισβήτησαν την εγγυρότητα της ιστορίας, άλλοι αμφέβαλλαν την Θεοπνευστία του Βιβλίου, όμως την αυθεντικότητα του βιβλίου του Ιωνά την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς μιλώντας στους γραμματείς και τους φαρισσαίους:

"Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Άνδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ".
(Ματθαίος ιβ:39-41)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο, εδ. 1-2
Το μήνυμα του Θεού για τον Ιωνά και για την Νινευή

Και έγεινε λόγος Κυρίου

Ο Θεός επεμβαίνει προσωπικά ο ίδιος για να κάνει το έργο Του. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι το έργο του Θεού, είναι του Θεού, που σημαίνει πως πρέπει να περιμένουμε την ώρα Του και την οδηγία Του πριν ενεργήσουμε.

Η κατάσταση της Νινευή είναι γνωστή, την ξέρει κι ο ίδιος ο Ιωνάς, όμως το μήνυμα του Θεού θα το μεταφέρει μόνο  όταν θα έχει πάρει την εντολή από τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει επέμβει νωρίτερα, και γιατί μακροθυμεί και περιμένει, αλλά και γιατί βλέπει ότι μόνο τώρα οι καρδιές είναι έτοιμες να δεχθούν τον λόγο Του!

προς Ιωνάν τον υιόν του Αμαθί,

O Κύριος δεν καλεί γενικώς κάποιον προφήτη να κάνει το έργο Του, αλλά θέλει ο συγκεκριμένος προφήτης να μεταφέρει το μήνυμα, γι'αυτό και τον καλεί ακριβώς, με το όνομά του.

Έτσι προσκαλεί ο Κύριος τους συνεργάτες Του. Στον Ησαΐα μγ'1 λέει:

"Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ· Μη φοβού· διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου· εμού είσαι".

Πολλές φορές απορρούμε πώς ο Θεός επιλέγει τους εργάτες Του, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι ο Κύριος από την μεριά Του εργάζεται με τα εργαλεία που έχει... Εμείς από την μεριά μας μένει να είμαστε έυχρηστα εργαλεία στα δικά Του τα χέρια!

λέγων, Σηκώθητι, ύπαγε εις Νινευή, την πόλιν την μεγάλην,

Το μήνυμα του Θεού στον Ιωνά είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να σηκωθεί να πάει. Δεν αφίνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του Θεού.

και κήρυξον

Ο Θεός δίχνει στον εργάτη Του και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Άλλωτε θα του πει να προφητέψει κι άλλωτε θα του πει να διδάξει. Άλλωτε θα του πει να προτρέψει, κι άλλωτε να δώσει παράδειγμα με την ίδια του την ζωή. Εδώ, γνωρίζοντας τις καρδιές των κατοίκων της Νινευή, του λέει να κηρύξει. Ο εργάτης οφείλει να υπακούσει στις εντολές του Θεού, και στο μήνυμα που θα μεταφέρει και στον τρόπο με τον οποίο θα το μεταφέρει...

κατ' αυτης

Και το μήνυμα του Θεού για την Νινευή είναι επίσης ξεκάθαρο. Είναι ένα επιθετικό κήρυγμα εναντίον της, "κατ'αυτής". Δεν τους παρακαλεί, δεν τους προτρέπει, αλλα τους αναγγέλει την καταδίκη Του. Μέσα από την αναγγελία αυτή ο Θεός περιμένει πριν την τελική του επέμβαση, μήπως και μετανοήσουν.

Πάντα το μήνυμα του Θεού έχει ως στόχο να δώσει έστω και μία τελευταία ευκαιρία μετάνοιας στον αμαρτωλό. Ποτέ δεν καταδικάζει αμέσως αλλά μακροθυμεί.

Τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά:

 • Στα Σοδωμα και στα Γόμορρα πριν βρέξει πυρ και θείο από τον ουρανό έχει στείλει εκεί τους αγγέλους Του για να δει αν όντως είναι αληθινή η ασέβεια που φτάνει μέχρι τον ουρανό (Γένεση ιη:20)
 • Τον Αδαμ τον ρωτάει συνέχεια περιμένοντας την μετάνοια του! "Άδαμ που είσαι"; "Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας"; (Γένεση γ:9)
 • Την Σαπφείρα θα την ρωτήσει "Για τόσο πουλήσατε τον αγρό" ξέροντας την αλήθεια, δίνοντάς της όμως μία τελευταία ευκαιρία για να μετανοήσει (Πράξεις ε:7)
 • Στην ψευδοπροφήτισσα των Θυατείρων την Ιεζάβελ, δεν την εξολοθρεύει αμέσως αλλά της δίνει "καιρόν να μετανοήση εκ της πορνείας αυτής" (Αποκάλυψη β:21)

διότι η ασέβεια αυτών

Ο Ασαφ στον Ψαλμό ν16-23 θα μας φανερώσει τί είναι ασέβεια για τον Θεο:

 • Να μισείς την παιδεία και να απορρίπτεις τους λόγους Του
 • Να έχεις κοινωνία με τον κλέφτη και τον μοιχό
 • Να μιλάς με κακία και με δολιότητα
 • Να κατηγορείς και να βάζεις τρικλοποδιές στον αδελφό σου

ανέβη ενώπιόν μου.

Στον ίδιο Ψαλμό (ν:21) εξηγεί ότι πολλές φορές ότι την μακροθυμία του Θεού την αντιλαμβανόμαστε σαν επιβράβευση. Αφού ο Θεός δεν επεμβαίνει, σημαίνει ότι ευαρεστείται σε αυτό που κάνουμε. Η αλήθεια είναι όμως, ότι ο Θεός μας περιμένει και μακροθυμεί, υπάρχει όμως και όριο, που όταν το ξεπεράσουμε, ο Θεός επεμβαίνει.

"Ταύτα έπραξας, και εσιώπησα. Υπέλαβες ότι είμαι τω όντι όμοιός σου"
(Ψαλμός ν:21)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο, εδ. 3
O Ιωνάς προσπαθεί να ξεφύγει

Και εσηκώθει ο Ιωνάς δια να φύγει εις Θαρσείς

Εάν αληθεύει ο ισχυρισμός πολλών ερευνητών, ότι η Θαρσείς είναι στα νότια παράλια της Ισπανίας, τότε ο Ιωνάς ξεκίνησε να πάει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που του είπε ο Θεός. Η Νινευή βρισκόταν 800 χλμ ΒΑ της Παλαιστίνης ενώ η Θαρσείς 3200 χλμ δυτικά, στο τέλος του ως τότε γνωστού κόσμου.

από προσώπου του Κυρίου

Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια του προφήτη να μην υπακούσει στην κλήση του. Κι ενώ ο Θεός θέλει να τον συνοδέψει στην διαδρομή του, αυτός διαλέγει ένα διαφορετικό ταξίδι για να αποφύγει τον Θεό.

Γι' αυτό το βιβλιο του Ιωνά είναι ένα σημαντικό βιβλίο για του πιστούς, κι ιδιαίτερα για τους χριστιανούς εργάτες, γιατί δεν μας δείχνει απλά την μετάνοια ενός αμαρτωλού έθνους, αλλά μας φανερώνει το πώς ο Θεός εργάζεται και αγωνίζεται, για να καταφέρει να φτάξει την καρδιά του δικού Του εργάτη.

Για τον Θεό ίσως είναι εύκολο να πείσει ένα άπιστο έθνος (Νινευή, κεφάλαιο 3), ή να Τον υπακούσει μία κολοκυθιά κι ένα σκουλίκι (κεφάλαιο 4), ακόμη και να κάνει να Τον ακούσουν οι νεκροί (Ιωάννης ια). Πολλές φορές όμως είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να Τον υπακούσουν οι δικοί Του εργάτες.

Άλλωστε ο Ιωνάς δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Πολλή γνωστή είναι κι η ιστορία της Καινής Διαθήκης, όπου ο Θεός προσπαθεί κι αγωνίζεται να πείσει τον Πέτρο να κυρήξει το Ευαγγέλιο και στους απερίτμιτους  Εθνικούς (Πράξεις κεφάλαιο 10).

και κατέβη εις Ιόππην και ευρήκε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσείς

Πολλοί χριστιανοί, θεωρούν ότι η ευόδωση των πράξεών τους, είναι και σημάδι ότι ο Θεός συμφωνεί με αυτές. Ο Ιωνάς θέλει να πάει στις Θαρσείς, και βρίσκει πλοίο που πάει ακριβώς στον προορισμό του! Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιό του, μήπως είναι ο Θεός που τον ευλογεί;

Το ότι ο Θεός όμως μας αφήνει ελεύθερους να ενεργούμε, και δεν έχει επέμβει ακόμη, δεν μας δίνει το δικαίωμα να ησυχάζουμε. Η αυτοκριτική μας δεν γίνεται με το αν ευοδώνονται οι πράξεις μας, αλλά με το αν οι πράξεις μας υπακούνε στις εντολές Του.

Ο Κύριος, μέσω του προφήτη Ιερεμία φωνάζει για τον λαό Του, ότι ενώ ο ίδιος ο Θεός ήταν η πηγή των ζωντανών νερών, ο λαός Του όχι μόνο Τον εγκατέλειψε, αλλά έσκαψε και λάκκους για να βρίσκει από εκεί νερό. Μπορεί το σκάψιμο να είχε επιτυχία, μπορεί να βρίσκανε και να πίνανε νερό, όμως δεν ήτανε το αληθινό νερό, το ζωντανό νερό, κι οι λάκκοι τους ήταν λάκκοι συντριμμένοι που δεν μπορούσαν να κρατήσουν το νερό για πολύ ώρα. Κι η επιτυχία του Ιωνά να βρεί πλοίο, είναι προσωρινά ένας λάκκος, που προς ολίγον του προσφέρει το νερό που χρειάζεται για να ξεδιψάσει, πολύ σύντομα όμως θα συντριφθεί.

"Διότι δύο κακά έπραξεν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων, και έσκαψαν εις εαυτούς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οιτινες δεν δύνανται να κρατήσωσιν ύδωρ"
(Ιερεμίας β:13)

και έδωκεν τον ναύλον αυτού

Ο "νόμιμος παραβάτης". Δεν πάει παράνομα στην Θαρσείς. Το ταξίδι του είναι ολόσωστο. Έχει πληρώσει τα εισητήριά του. Δεν υπάρχει καμία παράβαση σε αυτόν. Είναι άραγε αμαρτία να πάει κανείς στην Θαρσείς;

Πολλές φορές σαν χριστιανοί λειτουργούμε σαν τον Ιωνά. Εκτελούμε όλες τις εντολές, όλα τα διατάγματα, και σαν τους Φαρισσαίους δικαιώνουμε τους εαυτούς μας. Όλα είναι εντάξει. Βρήκα το πλοίο που έψαχνα, όλα έγιναν όπως τα έχω στο μυαλό μου, πλήρωσα και τα εισητήρια, άρα είμαι εντάξει.

Δεν είναι αμαρτία να πάει κάποιος στην Θαρσείς. Για τον Ιωνά όμως είναι, γιατί η κλήση του και η εντολή που έχει λάβει είναι διαφορετική.

και επέβη εις αυτό, δια να υπάγη μετ' αυτών εις Θαρσείς

Αφού κι οι άλλοι κάνουν το ίδιο ταξίδι, άρα μήπως και για τον Ιωνά όλα θα ήταν εντάξει; Πόσες φορές δεν έχει ακουστεί η φράση από ανθρώπους που μιλάνε για την ζωή μετά τον θάνατο, να λένε ότι "Θα πάω κι εγώ όπου θα πάνε κι οι πολλοί"!

Όμως δεν κρινόμαστε σύμφωνα με το τί κάνουν οι γύρω μας, αλλά ο καθένας μας θα κριθεί για τα δικά του πεπραγμένα, αν έπραξε τα αγαθά ή τα φαύλα. Αν υπάκουσε στις εντολές που ο Θεός του έδωσε προσωπικά ή όχι. Οι ναύτες του καραβιού, οι εθνικοί και άπιστοι που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό (εδάφιο 4), ο Θεος θα τους ευοδώσει να φτάσουν στον προορισμό τους, όμως ο Ιωνάς ο προφήτης του αληθινού Θεού δεν θα καταφέρει να φτάσει στον προορισμό του.

από προσώπου του Κυρίου

Η δεύτερη αναφορά στο ίδιο εδάφιο, τονιζει την πραγματικά μεγάλη αγωνία του Ιωνά να καταφέρει να μην βρίσκεται κάτω από την Θεϊκή επιρροή. Κι αν ο Ιωνάς ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ανυπάκουου εργάτη, ίσως τότε το βιβλίο του να μην βρισκόταν καν μέσα στον Βιβλικό Κανόνα.

Όμως πολλές φορές, πολλοί εργάτες, δυσκολεύτηκαν να αποδεχτούν την πρόσκλησή Του.

Δεν είναι μόνο ο Πέτρος που δυσκολευόταν να πάει στους Εθνικούς, αλλά κι ο Μωϋσής που δεν ήθελε να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό (Έξοδος γ' και δ'), ή κι ο πλούσιος νέος που απέριψε την πρόσκληση του Ιησού να Τον ακολουθήσει, διότι είχε "κτηματα πολλά" (Ματθαίος ιθ:22)

Κανείς όμως τελικά δεν θα μπορέσει να αποφύγει το πρόσωπο του Κυρίου. Κάποια μέρα, όλοι οι άνθρωποι να Τον προσκυνήσουμε.

"διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός"
(Φιλιππησίους β:10-11)

Κανένας δεν θα καταφέρει να κρυφτεί από τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξε κι ένας άλλος λαός που προσπάθησαν να κρυφτούν από τον Θεό. Οι Εδωμίτες, απόγονοι του Ησαΰ, έχτισαν τις πόλεις τους σε απόκρημνες κορυφές, κι υπερηφανεύονταν ότι κανένας ποτέ δεν θα καταφέρει να τους ενοχλήσει. Και τότε ο Κύριος μέσω του προφήτη Αβδιού τους είπε:

"Εαν μετεωρισθής ως αετός, και εάν θέσης την φωλεάν σου αναμέσον των άστρων, και εκείθεν θέλω σε καταβιβάσει, λέγει Κύριος"
(Αβδιού 4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο, εδ. 4,5,6
H μεγάλη θαλασσοταραχή

Αλλ' ο Κύριος εξήγειρεν άνεμον μέγαν

Ο Θεός επεμβαίνει προσωπικά για να ασχοληθεί με τον εργάτη Του. Οι τρόποι Του που επεμβαίνει είναι ασύλληπτοι για τον ανθρώπινο νου. Επεμβαίνει άλλες φορές με χάρη κι άλλες φορές με δοκιμασία, άλλες φορές με έλεος κι άλλες φορές με κρίση. Τον Σολομώντα τον είχε προειδοποιήσει ότι για να κάνει τον λαό Του να επιστρέψει να ταπεινωθεί και να μετανοήσει από τις αμαρτίες του, θα χρησιμοποιούσε την πείνα, την ακρίδα και το θανατικό! (Β' Χρονικών ζ13). Πάντα όμως ο σκοπός Του είναι όχι η τιμωρία αλλά η νουθεσία, και γι' αυτό μόλις ο λαός Του ταπεινώνεται και μετανοεί, αμέσως ο Θεός ακούει, συγχωρεί, και θεραπεύει (Β' Χρονικών ζ14).

επί την θάλασσαν, και έγεινε κλύδων μέγας εν τη θαλάσση,

Η ταραχή δεν είναι μόνο πάνω στην θάλασσα, και το εσωτερικό θα έμενε ανεπηρέαστο. Είναι και πάνω στη θάλασσα και μέσα στην θάλασσα. Οι δοκιμασίες σε έναν άνθρωπο δεν είναι μόνο εξωτερικές με πόνο και διωγμούς, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και εσωτερικές με φόβους και ανησυχίες. Ο Παύλος χρησιμοποιώντας την φράση "έξωθεν μάχαι, έσωθεν φόβοι", στην Β' επιστολή προς Κορινθίους ζ5 , περιγράφει ακριβώς αυτή την πολύπλευρη μάχη που είχε να παλέψει. 

Αυτή η αλυσίδα αντιδράσεων είναι που πρέπει να προβληματίζει και να επαγρυπνεί τον πιστό. Μία πτώση στο άτομο, θα επηρεάσει και την οικογένεια, και μία πτώση της οικογένειας θα έχει επιπτώσεις και στην εκκλησία. 

και το πλοίον εκινδύνευε να συντιφθή. 

Ο Θεός έχει επιτρέψει μία αδικία στην ζωή μας, άνθρωποι που δεν έχουν σφάλει να τιμωρούνται εξ' αίτιας αμαρτίας κάποιου άλλου. Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει ευθύνη στον κάθε άνθρωπο να πράττει πάντοτε το καλό ώστε να ευεργετεί και τους γύρω του. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση οι συνταξιδιώτες του Ιωνά κινδυνεύουν εξ αιτίας της δική του αμαρτίας, στο βιβλίο του Ιησού του Ναυή, (κεφάλαιο ζ), ο Άχαν θα αμαρτήσει, με αποτέλεσμα ο Θεός να εγκαταλείψει τον Λαό Του στην μάχη και 36 πολεμιστές να σκοτωθούν, ενώ για την αμαρτία του Δαβίδ να απαριθμήσει τον λαό Ισραήλ ο Κύριος θανάτωσε 70 χιλιάδες άνδρες (Β' Σαμουήλ κδ).

Ιδιαίτερα ο Θεός επιφορτίζει με μεγάλη ευθύνη τους εργάτες Του, να φροντίζουν τις ζωές τους, ώστε να προσέχουν να μην κάνουν λάθη για τα οποία θα πληρώνει τις επιπτώσεις ο λαός (Ιεζεκιήλ ζ17-21, Θρήνοι β14, Ά Τιμοθέου β1-2).