Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Λουκάς ε' - Λουκάς δ'-ε'


Κατά Λουκά κβ'


Ιωάννης ιγ'

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής είναι ένα σύνολο πιστών Χριστιανών οι οποίοι έχουν αρχηγό τους τον Ιησού Χριστό και καταστατικό τους το Ευαγγέλιο Του.

Η οργάνωση, η ιεραρχία και η λειτουργία της εκκλησίας, βασίζεται στο παράδειγμα των πρώτων χριστιανών και της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, έτσι όπως το βλέπουμε κυρίως από τα βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και τις Επιστολές που οι ίδιοι οι Απόστολοι έστειλαν στους πιστούς. 

Περισσότερα: H Εκκλησία