Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Ιωνάς

Ιωνάς - Εισαγωγή

ΙΩΝΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΝΑΣ - (Εβραϊκα "Γιανάχ") σημαίνει: "Περιστερά"

Παρόλο που ο συγγραφέας δεν κατονομάζεται, γενικώς πιστεύεται ότι το βιβλίο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιωνά, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ.

Ο Ιωνάς ήταν γιος του Αμαθί, κι έζησε την εποχή που βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ Β' (825 π.Χ. - 784 π.Χ).

Είναι το 32ο σε σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής και κατατάσεται στους "Μικρούς Προφήτες" της Παλαιάς Διαθήκης.

Στόχος του Βιβλίου:

  • Το κήρυγμα της χάρης του Θεού για τα Έθνη, με την προϋπόθεση να μετανοήσουν.
  • Το καθήκον των παιδιών του Θεού να κηρύξουν το ευαγγέλιο.
  • Η υπομονή του Θεού όχι μόνο για την Νινευή αλλά και για τον Ιωνά.
    Ο Θεός πρώτα θα διορθώσει τον εργάτη Του και μετά τους αποστατημένους εθνικούς.

Η Νινευή ήταν μία πόλη με έκταση 640 τ.χλμ. και 700 χιλιάδες κατοίκους (120 χιλιάδες παιδιά).

Εγκυρότητα του Βιβλίου

Κάποιοι αμφισβήτησαν την εγγυρότητα της ιστορίας, άλλοι αμφέβαλλαν την Θεοπνευστία του Βιβλίου, όμως την αυθεντικότητα του βιβλίου του Ιωνά την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιησούς μιλώντας στους γραμματείς και τους φαρισσαίους:

"Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Άνδρες Νινευίται θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά, και ιδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ".
(Ματθαίος ιβ:39-41)

Εγκυκλοπαίδεια

Αρμαγεδδών

Η ονομασία σημαίνει «Όρος της Μεγιδδώ», και ετυμολογείται από την ομώνυμη πόλη, που βρισκόταν στην πεδιάδα Εσδραελόν της Παλαιστίνης (σημερινό Ισραήλ) 80 χιλιόμετρα βόρεια από την Ιερουσαλήμ.

Η περιοχή είχε αποτελέσει πεδίο πολλών μαχών, με γνωστότερες μάχες των Αιγυπτίων ενάντια στους Χανναανίτες (1479 πΧ), και του Ναπολέοντα το 1799 μΧ που συγκέντρωσε εκεί στρατό για να πολεμήσει τους Αιγύπτιους και τους Αγίους Τόπους.

Περισσότερα...