Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Ιωνάς

ΙΩΝΑΣ - α:1-2 Το μήνυμα του Θεού για τον Ιωνά και για την Νινευή

ΙΩΝΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο, εδ. 1-2
Το μήνυμα του Θεού για τον Ιωνά και για την Νινευή

Και έγεινε λόγος Κυρίου

Ο Θεός επεμβαίνει προσωπικά ο ίδιος για να κάνει το έργο Του. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι το έργο του Θεού, είναι του Θεού, που σημαίνει πως πρέπει να περιμένουμε την ώρα Του και την οδηγία Του πριν ενεργήσουμε.

Η κατάσταση της Νινευή είναι γνωστή, την ξέρει κι ο ίδιος ο Ιωνάς, όμως το μήνυμα του Θεού θα το μεταφέρει μόνο  όταν θα έχει πάρει την εντολή από τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει επέμβει νωρίτερα, και γιατί μακροθυμεί και περιμένει, αλλά και γιατί βλέπει ότι μόνο τώρα οι καρδιές είναι έτοιμες να δεχθούν τον λόγο Του!

προς Ιωνάν τον υιόν του Αμαθί,

O Κύριος δεν καλεί γενικώς κάποιον προφήτη να κάνει το έργο Του, αλλά θέλει ο συγκεκριμένος προφήτης να μεταφέρει το μήνυμα, γι'αυτό και τον καλεί ακριβώς, με το όνομά του.

Έτσι προσκαλεί ο Κύριος τους συνεργάτες Του. Στον Ησαΐα μγ'1 λέει:

"Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ· Μη φοβού· διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου· εμού είσαι".

Πολλές φορές απορρούμε πώς ο Θεός επιλέγει τους εργάτες Του, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι ο Κύριος από την μεριά Του εργάζεται με τα εργαλεία που έχει... Εμείς από την μεριά μας μένει να είμαστε έυχρηστα εργαλεία στα δικά Του τα χέρια!

λέγων, Σηκώθητι, ύπαγε εις Νινευή, την πόλιν την μεγάλην,

Το μήνυμα του Θεού στον Ιωνά είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να σηκωθεί να πάει. Δεν αφίνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του Θεού.

και κήρυξον

Ο Θεός δίχνει στον εργάτη Του και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Άλλωτε θα του πει να προφητέψει κι άλλωτε θα του πει να διδάξει. Άλλωτε θα του πει να προτρέψει, κι άλλωτε να δώσει παράδειγμα με την ίδια του την ζωή. Εδώ, γνωρίζοντας τις καρδιές των κατοίκων της Νινευή, του λέει να κηρύξει. Ο εργάτης οφείλει να υπακούσει στις εντολές του Θεού, και στο μήνυμα που θα μεταφέρει και στον τρόπο με τον οποίο θα το μεταφέρει...

κατ' αυτης

Και το μήνυμα του Θεού για την Νινευή είναι επίσης ξεκάθαρο. Είναι ένα επιθετικό κήρυγμα εναντίον της, "κατ'αυτής". Δεν τους παρακαλεί, δεν τους προτρέπει, αλλα τους αναγγέλει την καταδίκη Του. Μέσα από την αναγγελία αυτή ο Θεός περιμένει πριν την τελική του επέμβαση, μήπως και μετανοήσουν.

Πάντα το μήνυμα του Θεού έχει ως στόχο να δώσει έστω και μία τελευταία ευκαιρία μετάνοιας στον αμαρτωλό. Ποτέ δεν καταδικάζει αμέσως αλλά μακροθυμεί.

Τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά:

  • Στα Σοδωμα και στα Γόμορρα πριν βρέξει πυρ και θείο από τον ουρανό έχει στείλει εκεί τους αγγέλους Του για να δει αν όντως είναι αληθινή η ασέβεια που φτάνει μέχρι τον ουρανό (Γένεση ιη:20)
  • Τον Αδαμ τον ρωτάει συνέχεια περιμένοντας την μετάνοια του! "Άδαμ που είσαι"; "Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας"; (Γένεση γ:9)
  • Την Σαπφείρα θα την ρωτήσει "Για τόσο πουλήσατε τον αγρό" ξέροντας την αλήθεια, δίνοντάς της όμως μία τελευταία ευκαιρία για να μετανοήσει (Πράξεις ε:7)
  • Στην ψευδοπροφήτισσα των Θυατείρων την Ιεζάβελ, δεν την εξολοθρεύει αμέσως αλλά της δίνει "καιρόν να μετανοήση εκ της πορνείας αυτής" (Αποκάλυψη β:21)

διότι η ασέβεια αυτών

Ο Ασαφ στον Ψαλμό ν16-23 θα μας φανερώσει τί είναι ασέβεια για τον Θεο:

  • Να μισείς την παιδεία και να απορρίπτεις τους λόγους Του
  • Να έχεις κοινωνία με τον κλέφτη και τον μοιχό
  • Να μιλάς με κακία και με δολιότητα
  • Να κατηγορείς και να βάζεις τρικλοποδιές στον αδελφό σου

ανέβη ενώπιόν μου.

Στον ίδιο Ψαλμό (ν:21) εξηγεί ότι πολλές φορές ότι την μακροθυμία του Θεού την αντιλαμβανόμαστε σαν επιβράβευση. Αφού ο Θεός δεν επεμβαίνει, σημαίνει ότι ευαρεστείται σε αυτό που κάνουμε. Η αλήθεια είναι όμως, ότι ο Θεός μας περιμένει και μακροθυμεί, υπάρχει όμως και όριο, που όταν το ξεπεράσουμε, ο Θεός επεμβαίνει.

"Ταύτα έπραξας, και εσιώπησα.
Υπέλαβες ότι είμαι τω όντι όμοιός σου"

(Ψαλμός ν:21)

Εγκυκλοπαίδεια

Μολοχ

Όμομα Θεού, κυρίως των Αμμωνιτών, η λατρεία του οποίου συνοδευόταν με οργιαστικές τελετές κατά τις οποίες ζωντανά βρέφη ρίχνονταν στις πυρακτωμένες αγκαλιές του ειδώλου.

Βιβλικές αναφορές:

Λευιτικόν ιη:21
Λευιτικόν κ:2
Λευιτικόν κ:3
Λευιτικόν κ:4
Λευιτικόν κ:5
Βασιλέων Α' ια:7
Βασιλέων Β' κγ:10
Ιερεμίας λβ:35
Αμώς ε:26
Πράξεις Των Αποστόλων ζ:43