Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Scripture Speaker Ημερομηνία Series
Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ' John 17:20 2016-04-29 Επισκέπτες
Ιωάννης ιβ' John 12:20 2016-04-27 Κηρύγματα
Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα' Zechariah 9
Matthew 21
2016-04-24 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μάρακας Μ. Λουκάς κγ' Luke 23 2016-04-22 Επισκέπτες
Ματθαίος κ' Matthew 20:17-29 2016-04-20 Μαθήματα
Ψαλμός κζ' - Ιωάννης ς' Psalm 27
John 6
2016-04-17 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωάννης ιζ' John 17 2016-04-15 Κηρύγματα
Περιάλης Αντ. Ματθαίος ια' Matthew 11 2016-04-13 Επισκέπτες
Λουκάς κ' Luke 20:1-26 2016-04-08 Κηρύγματα
Ματθαίος κ' Matthew 20:1-17 2016-04-06 Μαθήματα
Ησαίας - Λουκάς ε' Isaiah
Luke 5
2016-04-03 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Τιμόθεος β β' 2 Timothy 2 2016-04-01 Κηρύγματα
Χρονικον β ιδ'-ις' 2 Chronicles 14
2 Chronicles 16
2016-03-30 Κηρύγματα
Ψαλμός ο' - Πράξεις των Αποστόλων δ' Psalm 70
Acts 4
2016-03-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μητράκη Π. Πράξεις των Αποστόλων β' Acts 2 2016-03-25 Επισκέπτες
Ματθαίος ιθ' Matthew 19 2016-03-23 Μαθήματα
Ψαλμός λζ' - Ματθαίος ε' Psalm 37
Matthew 5
2016-03-20 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Έσδρας ε' Ezra 5 2016-03-18 Κηρύγματα
Ματθαίος ιθ' Matthew 19 2016-03-16 Μαθήματα
Τσουκανάς Τ. Λουκάς ς' Luke 6:46 2016-03-13 Κυριακάτικα Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Νεομηνίες

Το φεγγάρι είχε ιδιαίτερη σημασία στο ημερολόγιο των αρχαίων, και το λάτρευαν σαν θεότητα. Η λατρεία των ουράνιων σωμάτων ήταν βέβαια απαγορευμένη για τον Ισραήλ, αλλά η πρώτη μέρα της νέας σελήνης (νέα μήνη = νεομηνία) γιορτάζοταν πανηγυρικά με θυσίες, σαλπίσματα και αργία (Αριθμοί κη:11-15).