Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Scripture Speaker Ημερομηνία Series
Ιερεμίας δ' - Λουκάς ιδ' Jeremiah 4:3
Luke 14:15
2016-03-06 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' Matthew 15:21 2016-03-04 Κηρύγματα
Ματθαίος ιη'- ιθ' Matthew 18
Matthew 19:1-7
2016-03-02 Μαθήματα
Ματθαίος κδ' Matthew 24 2016-02-28 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Φέγγος Σ. Χρονικων β' 2 Chronicles 2016-02-26 Επισκέπτες
Πράξεις των Αποστόλων ιβ' Acts 12 2016-02-24 Κηρύγματα
Ιωήλ β' - Πράξεις των Αποστόλων δ' Joel 2:20
Acts
2016-02-21 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ψαλμός ργ' Psalm 103 2016-02-19 Κηρύγματα
Ματθαίος ιη' Matthew 18:15 2016-02-17 Μαθήματα
Ιερεμίας ς' - Πράξεις των Αποστόλων ιθ' Jeremiah 6:16
Acts 19
2016-02-14 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Πράξεις των Αποστόλων η' Acts 8 2016-02-12 Κηρύγματα
Παπασταματίου Γ. Ψαλμός κγ' - Γεροντίνης Η. Μάρκος ι'(17) Psalm 23
Mark 10:17
2016-02-07 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Λουκάς δ' Luke 4 2016-02-05 Κηρύγματα
Ματθαίος ιη' Matthew 18:1-10 2016-02-03 Μαθήματα
Ησαίας νε' - Λουκάς ιε' Isaiah 55
Luke 15
2016-01-31 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Λουκάς ιη' - ιθ' Luke 18:35-19 2016-01-29 Κηρύγματα
Δανιήλ ς' Daniel 6 2016-01-27 Κηρύγματα
Ησαίας ς'- Ματθαίος Isaiah 6
Matthew
2016-01-24 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μαυράκης Κ. - Μάρκος ε' Mark 5:21 2016-01-22 Επισκέπτες
Ματθαίος ις' Matthew 16:13 2016-01-20 Μαθήματα

Εγκυκλοπαίδεια

Άζωτος

Μία από τις πέντε συμμάχους πόλεις των Φιλισταίων. Δόθηκε στην φυλή του Ιούδα (Ι.Ναυή ιε:47) αν και τελικά ποτέ δεν υποτάχθηκε στους Ισραηλίτες.

Περισσότερα...