Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Scripture Speaker Ημερομηνία Series
Ησαίας ς'- Ματθαίος Isaiah 6
Matthew
2016-01-24 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μαυράκης Κ. - Μάρκος ε' Mark 5:21 2016-01-22 Επισκέπτες
Ματθαίος ις' Matthew 16:13 2016-01-20 Μαθήματα
Αββακούμ γ' - Λουκάς ιη' Habakkuk 3:17
Luke 18:1
2016-01-17 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Τζανάκης Γ-Ματθαίος η', Μάρακας Γ- Σαμουήλ α', Πλάκας Σ - Ρωμαίους η' Matthew 8:18
1 Samuel 1
Romans 8:11
2016-01-15 Επισκέπτες
Ματθαίος ις' Matthew 16 2016-01-13 Μαθήματα
Μάρκος δ' Mark 4 2016-01-10 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωάννης α' John 1:19 2016-01-08 Κηρύγματα
Ματθαίος ις' Matthew 16:1 2016-01-06 Μαθήματα
Μιχαίας ε' - Λουκάς β' Micah 5:1
Luke 2:1
2015-12-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωάννης γ' John 3:1 2015-12-25 Κηρύγματα
χριστουγεννιάτικη γιορτή κυριακού σχολείου 2015-12-23
Ματθαίος α' Matthew 1:13 2015-12-20 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Λουκάς α' Luke 1 2015-12-18 Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' 2015-12-16 Μαθήματα
Ησαίας - Λουκάς α' Isaiah
Luke 1
2015-12-13 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Πράξεις των Αποστόλων ζ' Acts 7:37 2015-12-11 Κηρύγματα
Ησαίας λε' - Ματθαίος ια' Isaiah 35
Matthew 11
2015-12-06 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωνάς α' - Πράξεις των Αποστόλων ις' Jonah 1
Acts 16
2015-11-29 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Κουρομιχελάκης Θρ.- Επιστολή Ιωάννου α α' 1 John 1:1 2015-11-27 Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Άζωτος

Μία από τις πέντε συμμάχους πόλεις των Φιλισταίων. Δόθηκε στην φυλή του Ιούδα (Ι.Ναυή ιε:47) αν και τελικά ποτέ δεν υποτάχθηκε στους Ισραηλίτες.

Περισσότερα...