Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Scripture Speaker Ημερομηνία Series
Ματθαίος ιε' (21) Matthew 15:21 2015-11-25 Μαθήματα
Ψαλμός μδ' - Ιωάννης ια' Psalm 44
John 11
2015-11-22 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ψαλμός ογ' Psalm 73 2015-11-20 Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' (1-10) Matthew 15:1-10 2015-11-18 Μαθήματα
Παροιμίες κδ (30) - Ματθαίος κε' Proverbs 24:30
Matthew 25
2015-11-15 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' (1) 2015-11-13 Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' (22) Matthew 14:22 2015-11-11 Μαθήματα
Ιωάννης ιδ' John 14 2015-11-06 Κηρύγματα
Πράξεις των Αποστόλων ε' Acts 5 2015-11-04 Κηρύγματα
Άσμα Ασμάτων β' - Λουκάς ιε' Song of Solomon 2
Luke 15
2015-11-01 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ρουθ γ' Ruth 3 2015-10-30 Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' (22-32) Matthew 14:22-32 2015-10-28 Μαθήματα
Ψαλμός ριθ' - Λουκάς κδ' Psalm 119
Luke 24
2015-10-25 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μητράκης Π. Μάρκος θ'(2) Mark 9:2 2015-10-23 Επισκέπτες
Ματθαίος ιδ'(13) Matthew 14:13 2015-10-21 Μαθήματα
Ψαλμός κβ' - Λουκάς κγ' Psalm 22
Luke 23
2015-10-18 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωάννης ε' John 5:1 2015-10-16 Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' Matthew 14 2015-10-14 Μαθήματα
Ψαλμός (κόπα) ϟα' - Λουκάς δ' Psalm 91
Luke 4
2015-10-11 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Προς Εβραίους ι' (19) Hebrews 10:19 2015-10-09 Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Άζωτος

Μία από τις πέντε συμμάχους πόλεις των Φιλισταίων. Δόθηκε στην φυλή του Ιούδα (Ι.Ναυή ιε:47) αν και τελικά ποτέ δεν υποτάχθηκε στους Ισραηλίτες.

Περισσότερα...