Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Γραφή Ομιλητής Ημερομηνία Σειρά
Ματθαίος ιε' (21) Ματθαίος 15:21 2015-11-25 Μαθήματα
Ψαλμός μδ' - Ιωάννης ια' Ψαλμοί 44
Ιωάννης 11
2015-11-22 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ψαλμός ογ' Ψαλμοί 73 2015-11-20 Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' (1-10) Ματθαίος 15:1-10 2015-11-18 Μαθήματα
Παροιμίες κδ (30) - Ματθαίος κε' Παροιμίες 24:30
Ματθαίος 25
2015-11-15 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' (1) 2015-11-13 Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' (22) Ματθαίος 14:22 2015-11-11 Μαθήματα
Ιωάννης ιδ' Ιωάννης 14 2015-11-06 Κηρύγματα
Πράξεις των Αποστόλων ε' Πράξεις των Αποστόλων 5 2015-11-04 Κηρύγματα
Άσμα Ασμάτων β' - Λουκάς ιε' Άσμα Ασμάτων 2
Λουκάς 15
2015-11-01 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ρουθ γ' Ρουθ 3 2015-10-30 Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' (22-32) Ματθαίος 14:22-32 2015-10-28 Μαθήματα
Ψαλμός ριθ' - Λουκάς κδ' Ψαλμοί 119
Λουκάς 24
2015-10-25 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μητράκης Π. Μάρκος θ'(2) Μάρκος 9:2 2015-10-23 Επισκέπτες
Ματθαίος ιδ'(13) Ματθαίος 14:13 2015-10-21 Μαθήματα
Ψαλμός κβ' - Λουκάς κγ' Ψαλμοί 22
Λουκάς 23
2015-10-18 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωάννης ε' Ιωάννης 5:1 2015-10-16 Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' Ματθαίος 14 2015-10-14 Μαθήματα
Ψαλμός (κόπα) ϟα' - Λουκάς δ' Ψαλμοί 91
Λουκάς 4
2015-10-11 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Προς Εβραίους ι' (19) Προς Εβραίους 10:19 2015-10-09 Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Μολοχ

Όμομα Θεού, κυρίως των Αμμωνιτών, η λατρεία του οποίου συνοδευόταν με οργιαστικές τελετές κατά τις οποίες ζωντανά βρέφη ρίχνονταν στις πυρακτωμένες αγκαλιές του ειδώλου.

Βιβλικές αναφορές:

Λευιτικόν ιη:21
Λευιτικόν κ:2
Λευιτικόν κ:3
Λευιτικόν κ:4
Λευιτικόν κ:5
Βασιλέων Α' ια:7
Βασιλέων Β' κγ:10
Ιερεμίας λβ:35
Αμώς ε:26
Πράξεις Των Αποστόλων ζ:43