Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Γραφή Ομιλητής Ημερομηνία Σειρά
Ματθαίος ιγ' (44) Ματθαίος 13:44 2015-10-07 Μαθήματα
Ψαλμός ρζ - Μάρκος α' Ψαλμοί 107
Μάρκος 1
2015-10-04 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' Ματθαίος 15 2015-10-02 Κηρύγματα
Ιωνάς α' - Ιωάννης ιγ' Ιώνας 1
Ιωάννης 13
2015-09-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μ.Μάρακας Προς Ρωμαίους η' Προς Ρωμαίους 8 2015-09-25 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ'(34-44) Ματθαίος 12:34-44 2015-09-23 Μαθήματα
Ν.Χατζηαναστασίου Ιώβ κβ' Ιώβ 22:21 2015-09-20 Επισκέπτες
Προς Φιλιππησίους β' Προς Φιλιππησίους 2 2015-09-18 Κηρύγματα
Ματθαίος ιγ' (24-36) 2015-09-16 Μαθήματα
Τ.Γρίβας Λουκάς ζ' Λουκάς 7 2015-09-13 Επισκέπτες
Τ. Γρίβας Λουκάς ις' Λουκάς 16 2015-09-11 Επισκέπτες
ΗσαΪας να' - Πράξεις των Αποστόλων η' Ησαΐας 51
Πράξεις των Αποστόλων 8
2015-09-06 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Π. Καραφωτιάς Προς Εφεσίους - Γ. Τρανταλίδης Μάρκος ε' Προς Εφεσίους
Μάρκος 5
2015-09-04 Επισκέπτες
Ματθαίος ιγ' Ματθαίος 13 2015-09-02 Μαθήματα
Ψαλμός νε' - Πράξεις των Αποστόλων γ' Ψαλμοί 55
Πράξεις των Αποστόλων 3
2015-08-30 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Αθανασσίου Χ. Ησαίας μγ' - Καρβούνης Λ. Λουκάς κβ' Ησαΐας 43
Λουκάς 22
2015-08-28 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ' Ματθαίος 12 2015-08-26 Μαθήματα
Χατζηνικολάου Μάρκος Ψαλμός ριθ' Ψαλμοί 119 2015-08-23 Επισκέπτες
Τσουκανάς Τάκης Λουκάς κβ' Λουκάς 22 2015-08-21 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ' Ματθαίος 12:32-38 2015-08-19 Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Μετάφραση των Εβδομήκοντα

Το 280 π.Χ. 72 Ιουδαίοι λόγιοι της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου άρχισαν το έργο της μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης. Ολοκληρώθηκε μέσα στον 3ο αιώνα π.Χ.. κατά την βασιλεία του Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου. Η γλώσσα ήταν η κοινή Ελληνική που μιλούσαν στην Αλεξάνδρεια και αποτέλεσε την Γραφή που είχαν οι Ελληνόφωνοι Ιουδαίοι την εποχή του Ιησού. Στην Καινή Διαθήκη από τις 890 κατά λέξη παραθέσεις και αναφορές, οι 320 είναι από τους Εβδομήκοντα.