Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Scripture Speaker Ημερομηνία Series
Ματθαίος ιγ' (44) Matthew 13:44 2015-10-07 Μαθήματα
Ψαλμός ρζ - Μάρκος α' Psalm 107
Mark 1
2015-10-04 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' Matthew 15 2015-10-02 Κηρύγματα
Ιωνάς α' - Ιωάννης ιγ' Jonah 1
John 13
2015-09-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μ.Μάρακας Προς Ρωμαίους η' Romans 8 2015-09-25 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ'(34-44) Matthew 12:34-44 2015-09-23 Μαθήματα
Ν.Χατζηαναστασίου Ιώβ κβ' Job 22:21 2015-09-20 Επισκέπτες
Προς Φιλιππησίους β' Philippians 2 2015-09-18 Κηρύγματα
Ματθαίος ιγ' (24-36) 2015-09-16 Μαθήματα
Τ.Γρίβας Λουκάς ζ' Luke 7 2015-09-13 Επισκέπτες
Τ. Γρίβας Λουκάς ις' Luke 16 2015-09-11 Επισκέπτες
ΗσαΪας να' - Πράξεις των Αποστόλων η' Isaiah 51
Acts 8
2015-09-06 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Π. Καραφωτιάς Προς Εφεσίους - Γ. Τρανταλίδης Μάρκος ε' Ephesians
Mark 5
2015-09-04 Επισκέπτες
Ματθαίος ιγ' Matthew 13 2015-09-02 Μαθήματα
Ψαλμός νε' - Πράξεις των Αποστόλων γ' Psalm 55
Acts 3
2015-08-30 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Αθανασσίου Χ. Ησαίας μγ' - Καρβούνης Λ. Λουκάς κβ' Isaiah 43
Luke 22
2015-08-28 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ' Matthew 12 2015-08-26 Μαθήματα
Χατζηνικολάου Μάρκος Ψαλμός ριθ' Psalm 119 2015-08-23 Επισκέπτες
Τσουκανάς Τάκης Λουκάς κβ' Luke 22 2015-08-21 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ' Matthew 12:32-38 2015-08-19 Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Μολοχ

Όμομα Θεού, κυρίως των Αμμωνιτών, η λατρεία του οποίου συνοδευόταν με οργιαστικές τελετές κατά τις οποίες ζωντανά βρέφη ρίχνονταν στις πυρακτωμένες αγκαλιές του ειδώλου.

Βιβλικές αναφορές:

Λευιτικόν ιη:21
Λευιτικόν κ:2
Λευιτικόν κ:3
Λευιτικόν κ:4
Λευιτικόν κ:5
Βασιλέων Α' ια:7
Βασιλέων Β' κγ:10
Ιερεμίας λβ:35
Αμώς ε:26
Πράξεις Των Αποστόλων ζ:43