Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Τίτλος Γραφή Ομιλητής Ημερομηνία Σειρά
Ματθαίος ιγ' (44) Ματθαίος 13:44 2015-10-07 Μαθήματα
Ψαλμός ρζ - Μάρκος α' Ψαλμοί 107
Μάρκος 1
2015-10-04 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' Ματθαίος 15 2015-10-02 Κηρύγματα
Ιωνάς α' - Ιωάννης ιγ' Ιώνας 1
Ιωάννης 13
2015-09-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Μ.Μάρακας Προς Ρωμαίους η' Προς Ρωμαίους 8 2015-09-25 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ'(34-44) Ματθαίος 12:34-44 2015-09-23 Μαθήματα
Ν.Χατζηαναστασίου Ιώβ κβ' Ιώβ 22:21 2015-09-20 Επισκέπτες
Προς Φιλιππησίους β' Προς Φιλιππησίους 2 2015-09-18 Κηρύγματα
Ματθαίος ιγ' (24-36) 2015-09-16 Μαθήματα
Τ.Γρίβας Λουκάς ζ' Λουκάς 7 2015-09-13 Επισκέπτες
Τ. Γρίβας Λουκάς ις' Λουκάς 16 2015-09-11 Επισκέπτες
ΗσαΪας να' - Πράξεις των Αποστόλων η' Ησαΐας 51
Πράξεις των Αποστόλων 8
2015-09-06 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Π. Καραφωτιάς Προς Εφεσίους - Γ. Τρανταλίδης Μάρκος ε' Προς Εφεσίους
Μάρκος 5
2015-09-04 Επισκέπτες
Ματθαίος ιγ' Ματθαίος 13 2015-09-02 Μαθήματα
Ψαλμός νε' - Πράξεις των Αποστόλων γ' Ψαλμοί 55
Πράξεις των Αποστόλων 3
2015-08-30 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Αθανασσίου Χ. Ησαίας μγ' - Καρβούνης Λ. Λουκάς κβ' Ησαΐας 43
Λουκάς 22
2015-08-28 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ' Ματθαίος 12 2015-08-26 Μαθήματα
Χατζηνικολάου Μάρκος Ψαλμός ριθ' Ψαλμοί 119 2015-08-23 Επισκέπτες
Τσουκανάς Τάκης Λουκάς κβ' Λουκάς 22 2015-08-21 Επισκέπτες
Ματθαίος ιβ' Ματθαίος 12:32-38 2015-08-19 Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Αρειανισμός

Αιρετική χριστιανική διδασκαλία που εμφανίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Θεωρείται μία από τις 3 μεγαλύτερες χριστιανικές αιρέσεις, μαζί με τον Νεστοριανισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και υποστήριζε ότι ο Ιησούς υπήρξε ως δύο πρόσωπα, ο άνθρωπος και ο θεϊκός Γιος του Θεού, κι όχι ως ενιαίο πρόσωπο) και τον Μονοφυσιτισμό (εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα μ.Χ. θεωρώντας ότι η θεϊκή φύση του Χριστού υπερίσχυε της ανθρώπινης).

Οι θεολογικές θέσεις του Αρειανισμού  έγιναν γνωστές το 319 μΧ από τον θεολόγο Άρειο (260 – 336 μΧ), ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο Άρειος ήταν δεινός ομιλητής, ιδιαίτερα μορφωμένος και με μεγάλη επιρροή στην τοπική εκκλησία, σαφώς επηρεασμένος όμως από την αριστοτελική φιλοσοφία και τις απόψεις  του Ωριγένη (185 – 251 μ.Χ.) που υποστήριζε ότι ο Υιός είναι κατώτερος στην εξουσία σε σχέση με τον Πατέρα,  απέρριψε την θεϊκή υπόσταση του Ιησού, τον οποίο θεωρούσε γέννημα ή κτίσμα του Θεού και άρα όχι κατ΄ ουσίαν Θεό, ο οποίος είναι μοναδικός, αγέννητος, άναρχος και αιώνιος.  Δίδασκε ακόμη ότι ο Χριστός βρέθηκε στην θέση του Υιού του Θεού, επειδή ο Θεός τον αναβάθμισε εκεί έχοντας προβλέψει ότι θα σταθεί μέχρι το τέλος τελείως δίκαιος.

Περισσότερα...