Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ρεθύμνου

Η φωνή της Αγάπης Του στο Ρέθυμνο

Αναζήτηση

Πρόσφατα Κηρύγματα

Δαμιανάκης Γ. Ιωάννης ιζ'


Ιωάννης ιβ'


Ζαχαρίας θ' - Ματθαίος κα'

Επίσκοπος της ΕΑΕΠ Ρεθύμνου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα το 1958 απο πιστή οικογένεια. Αναγεννήθηκε το 1974 στην Κεντρική Εκκλησία των Αθηνών. Το 1980 γνώρισε και παντρεύτηκε την αδελφή Ειρήνη Χριστάκη με καταγωγή το Ηράκλειο Κρήτης και απέκτησαν 4 παιδιά.

Το 1981 χειροτονήθηκε διακονος της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Αθηνών.

Το 1993 μετακόμισαν στο Ηράκλειο Κρήτης οπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εργάστηκε στην τοπική εκκλησία του Ηρακλείου για 11 χρονια. Το 2004 ο αδελφός ανέλαβε Επίσκοπος της Τοπικής εκκλησίας του Ρεθύμνου. 

Τίτλος Scripture Ημερομηνία Series
Ησαίας ς'- Ματθαίος Isaiah 6
Matthew
2016-01-24 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ις' Matthew 16:13 2016-01-20 Μαθήματα
Αββακούμ γ' - Λουκάς ιη' Habakkuk 3:17
Luke 18:1
2016-01-17 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ις' Matthew 16 2016-01-13 Μαθήματα
Μάρκος δ' Mark 4 2016-01-10 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ις' Matthew 16:1 2016-01-06 Μαθήματα
Μιχαίας ε' - Λουκάς β' Micah 5:1
Luke 2:1
2015-12-27 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος α' Matthew 1:13 2015-12-20 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' 2015-12-16 Μαθήματα
Ησαίας - Λουκάς α' Isaiah
Luke 1
2015-12-13 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ησαίας λε' - Ματθαίος ια' Isaiah 35
Matthew 11
2015-12-06 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ιωνάς α' - Πράξεις των Αποστόλων ις' Jonah 1
Acts 16
2015-11-29 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' (21) Matthew 15:21 2015-11-25 Μαθήματα
Ψαλμός μδ' - Ιωάννης ια' Psalm 44
John 11
2015-11-22 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιε' (1-10) Matthew 15:1-10 2015-11-18 Μαθήματα
Παροιμίες κδ (30) - Ματθαίος κε' Proverbs 24:30
Matthew 25
2015-11-15 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' (22) Matthew 14:22 2015-11-11 Μαθήματα
Άσμα Ασμάτων β' - Λουκάς ιε' Song of Solomon 2
Luke 15
2015-11-01 Κυριακάτικα Κηρύγματα
Ματθαίος ιδ' (22-32) Matthew 14:22-32 2015-10-28 Μαθήματα
Ψαλμός ριθ' - Λουκάς κδ' Psalm 119
Luke 24
2015-10-25 Κυριακάτικα Κηρύγματα

Εγκυκλοπαίδεια

Μετάφραση των Εβδομήκοντα

Το 280 π.Χ. 72 Ιουδαίοι λόγιοι της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου άρχισαν το έργο της μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης. Ολοκληρώθηκε μέσα στον 3ο αιώνα π.Χ.. κατά την βασιλεία του Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου. Η γλώσσα ήταν η κοινή Ελληνική που μιλούσαν στην Αλεξάνδρεια και αποτέλεσε την Γραφή που είχαν οι Ελληνόφωνοι Ιουδαίοι την εποχή του Ιησού. Στην Καινή Διαθήκη από τις 890 κατά λέξη παραθέσεις και αναφορές, οι 320 είναι από τους Εβδομήκοντα.